1. Responsable del tractament
Jardineria Vilaverd, S.L. (en endavant, Jardineria Vilaverd) és titular d’aquest lloc web i de les bases de dades de caràcter personal que es generen a partir de les dades que proporcionen els usuaris en el formulari de contacte o mitjançant un correu electrònic dirigit a l’adreça electrònica habilitada. Jardineria Vilaverd no té cap responsabilitat sobre els formularis de tercers que s’hagin enllaçat a aquest lloc web.


2. Finalitat del tractament de dades personals
Jardineria Vilaverd tractarà les dades personals que els usuaris hagin facilitat a través del lloc web per gestionar les seves sol·licituds. Mitjançant la selecció de la casella corresponent, l’usuari accepta i consent expressament i de forma lliure i inequívoca el tractament de les seves dades personals per la finalitat abans esmentada.
És necessari que l’usuari proporcioni informació veraç ja que, en cas contrari, Jardineria Vilaverd no podrà prestar-li el servei que ha demanat i l’usuari respondrà dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a conseqüència d’haver facilitat dades falses, inexactes, incompletes i no actualitzades.


3. Drets de l’usuari
L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les seves dades personals, i a la portabilitat de les mateixes en la forma que preveu la normativa vigent, davant el responsable del tractament al Carrer Diputació, 13. 08198 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) o bé per correu electrònic a jardineriavilaverd@hotmail.com, aportant còpia del seu document d’identitat. També podrà acudir a l’Autoritat de Control competent i presentar una reclamació quan consideri que la seva sol·licitud d’exercici d’aquest drets no s’ha atès degudament.


4. Revocar tractaments de les dades personals
L’usuari pot, en qualsevol moment, revocar el consentiment que ha prestat pel tractament de les seves dades personals en aquest lloc web.


5. Destinataris de la informació
Les dades que l’usuari proporcioni a través del Email indicat y del formulari del lloc web no es comunicaran en cap cas a tercers.


6. Conservació de les dades personals
Les dades personals que es proporcionin a través del Email indicat y del formulari del lloc web es conservaran durant un període mínim d’un any a l’empara de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de les dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, i durant el màxim de temps que preveu la normativa per fer front a l’exercici i defensa de reclamacions.


7. Cookies
Jardineria Vilaverd utilitza cookies pròpies i de tercers i tenen la finalitat d’analitzar les visites web i generar estadístiques al respecte.No obstant, pot impedir que s’emmagatzemin al seu dispositiu configurant les opcions del seu navegador:

Firefox
Safari
Chrome
Internet Explorer


8. Mesures de seguretat
Jardineria Vilaverd ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries, adequades en funció de les dades personals que tracta, per evitar-ne un mal ús i tots els possibles riscos.


9. Data
Última modificació de la política de privacitat: 10 de abril del 2019


10. Informació del titular del lloc web
Responsable: Jardineria Vilaverd, S.L.
NIF: B65535791
Domicili fiscal: Carrer Diputació, 13. 08198 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
Lloc web: www.jardineriavilaverd.com
Adreça electrònica: jardineriavilaverd@hotmail.com