Renovació gespa amb tepes

El jardí presenta problemes de saturació d’aigua perquè el substrat no és massa bo, aixequem gespa i 10 cm de terra fins arribar al drenatge i posar substrat nou.

Un cop anivellat i compactat, col.loquem tepes de gespa fet de qualitat alta i resistent al clima de la zona i de menys requeriment d’aigua que la varietat de gespa que hi havia anteriorment.

Som jardiners

L’objectiu de Jardineria Vilaverd és fer realitat el jardí dels teus somnis. Cuidem del teu jardí, cuidem de tu.