Tala d’arbres

Degut a un temporal de vent i pluja, un dels pollancres ha caigut, són exemplars de 25 a 30 metres d’alçada i per seguretat en el futur, es decideix de talar-los tots.

El sistema de tala es fa amb cistella incorporada a un camió grua que ens assegura la màxima seguretat en el treball.

Un cop tallats, es destoconen les soques amb una màquina especial per poder tornar a plantar uns altres arbres.

En aquest cas, es planten Liquadambar Stiraciflua a la zona més estreta de la piscina i a la zona més ample de gespa es planten Tilia Platyphyllos, arbres que donaran cromatisme de fulla i olor i que el seu creixement serà més adequat per l’espai.

Som jardiners

L’objectiu de Jardineria Vilaverd és fer realitat el jardí dels teus somnis. Cuidem del teu jardí, cuidem de tu.